Trung tâm dịch vụ khách hàng


Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng KCN Long Hậu được thành lập ngày 13/12/2010 trực thuộc Công ty Cổ phần Long Hậu (chủ đầu tư và quản lý khu công nghiệp Long Hậu).

Xuất phát từ chính sách cam kết hỗ trợ khách hàng nhằm gia tăng sự cạnh tranh của các khách hàng đầu tư vào khu công nghiệp Long Hậu, Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng cung cấp các dịch vụ về tuyển dụng, đào tạo, cung ứng lao động và các dịch vụ thuê ngoài nhằm phần nào giải quyết các khó khăn của nhà đầu tư và giúp khách hàng tập trung vào các năng lực kinh doanh cốt lõi.Đăng nhập
Quên mật khẩu?